Pismo o javnim konsultacijama o MTBF i godišnjem budžetu

Poštovani predsednici opština,

Poštovani direktori Odeljenja za budžet i finansije,

Mreža žena Kosova (MŽK) zahteva da sve opštine poštuju zakonske obaveze propisane Uredbom (VRK) br. 05/2016 o minimalnim standardima za proces javnih konsultacija, koja nalaže održavanje javnih konsultacija o Srednjoročnom budžetskom okviru (Medium-Term Budget FrameworkMTBF) i godišnjem budžetu. Javne konsultacije su od suštinskog značaja za transparentnost, osiguravajući da MTBF i godišnji budžet zadovoljavaju potrebe svih građana, uključujući žene, muškarce, devojke i dečake. Nedostatak transparentnosti može ometati sposobnost građana i stručnjaka da analiziraju planirani uticaj budžeta, posebno na rodnu ravnopravnost.

Kako bi ispunile ove zakonske obaveze i poboljšale transparentnost u budžetskom procesu, MŽK poziva opštine da:

  • organizuju i široko oglašavaju inkluzivne javne rasprave, zakazujući ih u različito vreme i na lokacijama gde mogu da učestvuju različite grupe žena i muškaraca.
  • obezbede jasne, dostupne informacije o budžetu objavljivanjem onlajn Izjave o rodnom budžetu, u skladu sa pokazateljem 5.c.1 ciljeva održivog razvoja, koja treba da objasni kako će budžet doprineti rodnoj ravnopravnosti. Ovo bi trebalo da se zasniva na rodnoj analizi i da uključuje jasne ciljeve ka unapređenju rodne ravnopravnosti u svakom sektoru, kao što je navedeno u vodiču koji je usvojio Kosovski institut za javnu upravu.
  • transparentno objave onlajn aneks rodnog budžeta koji je predviđen budžetskim cirkularima, pružajući građanima sveobuhvatne informacije o tome kako je budžet namenjen da doprinese unapređenju rodne ravnopravnosti u opštini u svakom sektoru, uključujući jasne ciljeve, pokazatelje i mete u pravcu postizanja rodne ravnopravnosti.

Primenom ovih zakonskih zahteva i obaveza, opštine mogu doprineti inkluzivnijem budžetskom procesu koji bolje odražava potrebe i prioritete različitih grupa žena, muškaraca, devojaka i dečaka. Ovaj pristup će poboljšati transparentnost, odgovornost i promovisati pravedniju raspodelu javnih resursa

S poštovanjem,

Igbale Rogova

Izvršna direktorka

Mreža žena Kosova