Pismo za zastupnike skupštine Republike Kosovo

Download File

Mreža Žena Kosova (MŽK) pozive zastupnike skupštine Republike Kosovo da podrže izmjenu i dopunu zakona br. 04/L-054 za status i pravo mučenika, invalida, veterana, članove Kosovke oslobodilačke vojske, osobe koje su silovane tijekom rata, civilne žrtve rata i njihove porodice.