Rodna analiza stanja na Kosovu

Download File

Radna verzija dokumenta Evropske komisije (EK) „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: transformisanje života devojčica i žena kroz spoljne odnose EU u periodu 2016-2020“, poznat i pod nazivom „Drugi akcioni plan za uspostavljanje rodne ravnopravnosti“ (eng. Gender Action Plan – GAP II), zahteva od misija EU da sprovedu rodne analize u cilju uobličavanja programiranja pomoći u svim sektorima. Kancelarija Evropske unije (KEU) na Kosovu naručila je izradu ovog dokumenta radi utvrđivanja ciljeva, pokazatelja i referentnih podataka relevantnih za GAP II. Mešovite metode istraživanja obuhvatile su pregled već objavljenih istraživanja, analizu politika, prikupljanje statističkih podataka i razgovore s ključnim akterima i akterkama u svim oblastima, sprovedene 2017. i 2018. godine.