Šta žene žele od Procesa pristupanja Kosova EU-u?

Download File

Šta žene žele od Procesa pristupanja Kosova EU-u? sumira glavne probleme koje su razne žene u civilnom društvu i politici na Kosovu podigli tokom održanih konsul tokom 2016. godine. U duhu Rezolucije Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1325, o ženama, miru i bezbednosti, ovaj rad ima za cilj da uvede glas žena unutar Procesa pristupanja Kosova EU’u. Gde je izvodljivo, pitanja podignuta od strane žena su direktno povezane na direktive EU-a, novi Rodni akcioni plan EU-a i na zakon Kosova.