Çfarë presin gratë nga Procesi i Anëtarësimit të Kosovës në BE?

Download File

Çfarë presin gratë nga Procesi i Anëtarësimit të Kosovës në BE? përmbledh çështjet kryesore që kanë ngritur gratë e shoqërisë civile dhe gratë në politikë në Kosovë gjatë konsultimeve të mbajtura gjatë gjithë vitit 2016. Në frymën e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, punimi kërkon të sjellë zërin e grave në procesin e anwtarwsimit të Kosovës në BE. Kur është e mundur, çështjet e ngritura nga gratë janë të lidhura direkt me direktivat përkatëse të BE-së, Planin e ri të veprimit të BE-së për barazi gjinore dhe ligjin e Kosovës.