Kosovo (Rezolucija Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1244)

Download File

SKLAPANJE BRAKA SA DECOM Dečijim ili ranim brakom se smatra zajednica dvoje ljudi, bez obzira da li je službeno zaključena ili ne, od kojih barem jedno ima manje od 18 godina. Zbog toga što su deca, maloletni supružnici se smatraju nesposobnim za davanje slobodnog i potpunog pristanka na brak, što znači da sklapanje brakova sa decom predstavlja kršenje ljudskih prava i prava deteta. Na Kosovu danas su brakovi sa decom relativno retki, ali se i dalje sklapaju u određenim zajednicama i/ili etničkim grupama, pre svega, ali ne i isključivo, među Romima, Aškalijama, Egipćanima i Gorancima