Ruka Ruci podržava učešće žena iz Plemetine u politici

Organizacija „Ruka Ruci“ je 11. juna održala informativnu sednicu sa srpskim ženama u Plemetini u Obiliću da ih obavesti o inicijativi „Jačanje učešća žena u politici“.

Ova četvorogodišnja inicijativa koju podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu sprovodi Mreža žena Kosova (MŽK) u partnerstvu sa Ruka Ruci, Kosovskom organizacijom mišićne distrofije (OPDMK) i Evropskom asocijacijom advokata žena (EWLA).

Nevenka Rikalo, izvršna direktorica Ruke Ruci, podelila je sa prisutnima cilj i očekivanja od realizacije ove zajedničke inicijative.

„Da bismo povećali osnaživanje žena u donošenju odluka, moramo ostati ujedinjene. Za bilo koja rodna pitanja koja imate, možete računati na MŽK, gde možete rešiti svoje probleme sa stvarima s kojima se suočavate “, rekla je ona.

Rikalo je takođe obavestila žene da se nastavila saradnja mnogih važnih žena koja funkcioniše pod okriljem MŽK, odnosno Koalicije za ravnopravnost (UN) i Lobija za rodnu ravnopravnost (Lobi).

Dok, Živadinka Radosavljević, vođa organizacije „Idemo pravo“ u Plemetini, izrazila je zabrinutost zbog nedostatka pristupa informacijama o ženama u ovom selu.

Jelena Radosavljević, medicinska sestra, govorila je o rodnim stereotipima koji kontinuirano diskriminišu žene.

„Za svaku inicijativu koja se, bez obzira na to koliko sposobna da si, još uvek ste tretirani kao žena, moralno. Veoma je teško stigmatizovati društvo i krug uopšte. Čak i u školi, ako idete kao roditelj i pokrenete neko pitanje, svi upiru prstom u vas. Kao žena ovde gotovo ništa ne možete ”, rekao je Radosavlević.

Učesnici su se složili o važnosti povećanja broja žena u političkim procesima i procesima donošenja odluka.

Takvi sastanci su do sada održavani u Gračanici, Novom Brdu, Zubinom Potoku, Ugljaru i severnoj Mitrovici.

Ovu inicijativu podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.