Mladi čitaju Brajevu azbuku na Albanskom jeziku u Specijalnoj Školi za Slepe i osobe sa Otečenim Vidom.

Slepi mladi traže Brajevu Azbuku u Školi

Gzim, ambiciozan mladić se sastao sa direktorom Specijalne Škole za Slepe i Osobe sa Oštećenim Vidom kako bi zatražio dodatne Brajeve mašine za kucanju. On planira da bude uporni sve dok škola ima dovoljno mašina za sve učenike.

Brajeva azbuka koristi različite kombinacije 6 tačaka, od kojih svaka predstavlja hjedno slovno pismo. Zato su Brajeve mašine za kucanja važne za učenike.
„Nemam nameru da prestanem sve dok ne postignem ovaj cilj. Ne zanima me koliko je sastanaka potrebno,“ rekao je on.
Gzim je bio među slepim i slabovidim mladima koji su Sep 14 u Prištini učestvovali u razgovorima za promociju i korišćenje Brajeve azbuke u organizaciji Komiteta Slepih Žena Kosova.
Mladi su bili uzbuđeni pošto će Komitet sarađivati sa osnovnom školom i sa Ministarstvom Obrazovanja da po prvi put predstave Brajeve table. Brajevo pismo se koristi u različite kombinacije od šest tačaka, od kojih svaka tačka predstavlja jednu slovu. Brajeva azbuka omogućava slepim osobama da čitaju koristeći svoj osećaj dodira, a ne njihovim očima. Predstavlenje Brajeve table u školama, Komitet slepih žena će pomoći slepi i slabovidi učenici da uče na Brajevom azbuku i tako đe učiti da čitaju. Oni planiraju predstaviti po prvi put Brajeve table u školama „Emin Duraku“ i „Anton Z. Cajupi“ u Prištini tokom ove godine.
Komitet Slepih Žena Kosova takođe planira da ukljuđi mlade na podizanje svesti među direktora, nastavnika i učenici škole o važnosti korištenja Brajevo azbuke.
„Treba da imate dobre ocene u školi i da budete primer savršenstva za druge učenike kako bi ubedili ljude da nam pomognu da ostvarimo naš cilj,“ rekla je Direktorka Komiteta, Bajramšahe Jetulahu.
Komitet Slepih ohrabra uključivanje mladih na zastupanju i podizanje svesti za njihovo pravo na edukaciju.
„Naša najveća potreba je da imamo razumevanje građana,“ rekla je jedna mlada žena. „Oni moraju da shvate da se nikada ne može znati šta će vam doneti život, možda će jednog dana i oni postati kao mi, i njima će trebati neko da im pomogne.“
Inicijativa Komiteta Slepih Žena Kosova je dobila podršku od MŽK Kosovskog Ženski Fond.