Stanovnici reagovali na diskriminaciju na radnom mestu

Mreža žena Kosova (MŽK-a), zajedno sa pet partnerskih organizacija iz Albanije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sprovodi regionalni projekat „Borbra protvi diskriminacije, poboljšavanje prava žena na radnom mestu“, koji finansira Evropska unija (EU). Projekat ima za cilj konsolidaciju regionalnih mreža organizacija civilnog društva. MŽK-a sarađuje sa ovih pet država regiona, a projekat je fokusiran na jačanje različitih organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi da drže odgovornim relevantne institucije za sprovođenje zakona za zaštitu od diskriminacije prava žena na radnom mestu.

U sklopu ovog projekta je, uporedo sa drugim brojnim aktivnostima, predviđeno i sprovođenje istraživanja o primeni zakona protiv diskriminacije, posebno u pogledu prava žena na radnom mestu. Podaci koji proiziđu iz istraživanja će služiti za merenje tog koliko je rodna diskriminacija proširena na tržište rada i pružiće moguzćnost konkretnim predlozima u pogledu tog gde i šta se treba uraditi. Važan deo ovog istraživanja je i anonimni upitnik za stanovnike ovih zemalja, putem kojeg će svaka partnerska organizacija u regionu, između ostalog, proceniti koliko je rasprostranjena rodna diskriminacija na tržištu rada..

Tokom novembra, MŽK-a na Kosovu, Centar rodna aleansa za razvoj  u Albaniji,  Fondacija Kvinna till Kvinna u Srbiji, Reactor – Research in Action u Makedoniji, Centar za prava žena  u Crnoj Gori i Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka u Bosni i Hercegovini su lansirali online upitnik za građane kojim se cilja na prikupljanje podataka u vezi sa diskriminacijom na radnom mestu, posebno u vezi sa tim kako diskriminacija može drugačije dotaći žene i muškarce.

Istraživački timovi zajedno rade na fazi obrade podataka dobijenih preko intervjua sa relevantnih institucijama i upitnika. Izveštaj istraživanja će se lansirati tokom prvih meseci 2019. godine.