Studenti Univerziteta u Beču sastali su se sa MŽK-om

Tokom maja, studenti Departmana Političkih nauka Univerziteta u Beču, za predmet Izgradnje države u periferiji Evrope, razvili su studijsku posetu na Kosovu i u Albaniji. U okviru ove posete, studenti su se sastali sa Izvršnom Direktorkom Mreže Žena Kosova (MŽK), Igballe Rogova, 17. maja u Etnološkom Muzeju u Prištini.

Oni su izrazili zainteresovanost da nauče više o iskustvima aktivista za prava žena na Kosovu, o poslednjim događajima, izazovima za ljudska prava, mir i bezbednost kao i prepreke i mogućnosti za budućnost.
Gđa. Rogova je početno govorila o aktivizmu tokom 90-ih godina na Kosovu, o Udruženju „Motrat Qiriazi“ (Sestre Qiritazi), kao i o ratnom periodu na Kosovu, kada ovo Udruženje nije prekinulo svoju delatnost uopšte, kako bi pomogli kosovcima koji su bili smešteni po kampovima kao izbeglice. Prisutni su takođe imali mogućnost da se informišu vezano za istoriju pokreta žena na Kosovu, kako su se osnovale prve organizacije za prava žena na Kosovu, nakon rata, kao i o istoriji i radu MŽK-a od svog osnivanja u 2000. godini kao neformalna mreža. Među ostalog, gđa Rogova je pomenula i istraživačke izveštaje o nasilju zasnovanom na rodu i o seksualnom uznemiravanju na Kosovu; o osnivanju Saveta za zaštitu žrtava seksualnog nasilja na Kosovu; kao i o inicijativama i istraživanjima vezano za Nadgledanje Rezolucije Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija1325 na Kosovu, Rezolucija za Žene, Mir i Bezbednost.
Zahvalivši se za sastanak, studenti su naveli da je ovo bila jedna od najboljih poseta, i najinformativnija koju su imali tokom boravka na Kosovu.