Studentët nga Universiteti i Vjenës takohen me RrGGK-në

     Gjatë muajit maj, studentët e Departamentit të Shkencës Politike në Universitetin e Vjenës, për lëndën Shtetndërtimi në Periferi të Evropës zhvilluan një vizitë studimore në Kosovë dhe Shqipëri. Në kuadër të kësaj vizite, studentët u takuan edhe me Igballe Rogovën, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit të Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK), me 17 maj në Muzeun Etnologjik në Prishtinë.
     Ata shfaqën interesim që të mësojnë më shumë për përvojat e aktivisteve për të drejtat e grave në Kosovë, zhvillimet e fundit, sfidat për të drejtat e njeriut, paqen dhe sigurinë, si dhe për pengesat e mundësitë në të ardhmen.
     Znj. Rogova fillimisht foli për aktivizmin gjatë viteve të 90-ta në Kosovë, për shoqatën Motrat Qiriazi, si dhe për periudhën e luftës në Kosovë, kur kjo shoqatë nuk kishte ndërperë fare veprimtarinë e saj, për t’i ndihmuar kosovarëve të cilët kanë qenë të vendosur nëpër kampe si refugjatë. Të pranishmit patën mundësi poashtu të informohen lidhur me historinë e lëvizjes së grave në Kosovë, se si u themeluan organizatat e para për të drejtat e grave në Kosovë pas luftës, si dhe për historikun dhe punën e RrGGK-së që nga themelimi i saj në vitin 2000 si rrjet jo-formal. Ndër të tjera znj. Rogova përmendi edhe raportet hulmtuese mbi dhunën në baza gjinore dhe ngacmimet seksuale në Kosovë; krijimin e Këshillit për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale në Kosovë; si dhe për iniciativat dhe hulumtimet lidhur me Monitorimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 në Kosovë, rezoluta për Gratë, Paqen dhe Sigurinë.
     Duke u falenderuar për takimin, studentët u shprehën se kjo ishte një ndër vizitat më të mira, më informuese që kishin pasur gjatë qëndrimit në Kosovë.