Sud proglašava krivim počinioce seksualnog nasilja

Prema Kosovskom centru za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), apelacioni sud u Prištini je izdao presudu koja proglašava krivim i koja kazni dve osobe za kriminalna dela seksualnog nasilja koje su načinjene tokom rata na Kosovu. Oni su kažnjeni sa 22 godine zatvora.
Ovaj pozitivan korak ka pravdi je ohrabrio institucije da nastavi sa kažnjavanjem zločina počinjenih tokom rata na Kosovu.
KRCT je objavila ovu informaciju kao deo njenog obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, 26 juna.