U oktobru je MŽK otvorila dva poziva za prijavu za grantove

Organizacije članice Mreže žena Kosova (MŽK) kao i ostale organizacije civilnog društva sa Kosova i regiona, od sada imaju dve mogućnosti da više da rade na poboljšanju pozicije žene u društvu i unapređenju rodne jednakosti. I to zahvaljujući dva poziva za prijavljivanje koji su predstavljeni 17. oktobra u Prištini od strane osoblja MŽK-a.

Oko 40 učesnica je obavešteno o kriterijumima izbora za 14. rundu Fonda žena Kosova (FŽK), a koju podržavaju Austrijska agencija za razvoj (ADA) i UN Women.

Diellza Olluri, koordinatorka FŽK-a je na samom početku sa prisutnima podelila informacije o postupcima prijave, podstičući ih tako da se prijave organizacije kojima rukovode mladi.

„14. runda FŽK-a dolazi nakon dugog perioda uspešne saradnje sa našim organizacijama članica. Tokom ovih godina, Fond je podržao organizacije i podigao je njihove kapacitete. Zajedno ćemo, i ovoga puta, postići najbolje rezultate iz vaših ideja“, rekla je Olluri.

Kao i prošlog puta, i sada organizacije mogu da se prijave za dve vrste grantova: grant za individualno zalaganje pojedinačnih organizacija i grant za zalaganje u partnerstvu za promene, gde dve organizacije mogu da se prijave za jednu zajedničku inicijativu.

Istoga dana, sličan broj učesnika se okupio kako bi više saznao više u vezi poziva za prijavu koji je objavljen kao deo inicijative „Promovisanje radnih prava žena“ koju finansira Evropska unija (EU) i koju sufinansira Švedska saradnja za razvoj.

Gentiana Murati, menadžerka za grantove i Adeljina Teršani (Adelina Tërshani) koordinatorka projekta, predstavile su uputstva i korake koje treba pratiti tokom prijave, i pokazale su nalaze iz izveštaja „Diskriminacija po rodnom osnovu i zapošljavanje na Zapadnom Balkanu“.

„Ovaj izveštaj pokazuje da je učešće žena u radnoj snazi i dalje veoma nisko. Videći te zabrinjavajuće rezultate, Organizacija za prava žena je započela ovaj projekt radi traženja odgovornosti od institucija nadležnih za sprovođenje zakonodavstva protiv diskriminacije žena na tržištu rada. Ovaj poziv je jako dobra mogućnost da zajedno doprinesemo povećanju zastupljenosti žena u radnoj snazi“, rekla je Murati.

Sanije Grajćevci (Sanije Grajqevci) direktorka Organizacije Aureola, ceni dobijene informacije.

„Informativna sesija je bila veoma jasna, sada će mi biti mnogo lakše da se prijavim za sve grantove EU, jer napokon sam tačno razumela postupak prijave“, rekla je ona.

Partneri koji su angažovani u sprovođenju ove inicijative su: Mreža žena Kosova (MŽK). Reactor – Research in Action iz Severne Makedonije, Centar rodni savez za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Women’s Rights Centre iz Crne Gore, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske, preko njene kancelarije u Srbiji.

Informativna sesija koja je održana u Prištini nastaviće da se održava i u drugim zemljama Zapadnog Balkana (ZB).

***

Pozive za prijavu za ove dve vrste grantova možete naći OVDE.