Učenici raspravljaju o seksualnom nasilju

14. maja, predstavnice Mreža žena Kosova (MŽK), KFOR-a i aktivističke feminističke grupe FemAct, sastale su se sa učenicima škole “Xhevdet Doda” kako bi diskutovali o jednoj temi koja sve zabrinjava: seksualnom nasilju.
Na osnovu poseta Monitoring tima za vezu italijanskih snaga po prištinskim školama i razgovora sa đacima o pitanjima koja njih zabrinjavaju , seksualno nasilje se ispostavilo kao najzabrinjavajuća tema, posebno za devojčice. I MŽK je brojnim sastancima sa devojkama i momcima identifikovala seksualno nasilje kao jedan od najčešćih problema sa kojim se suočavaju mladi na Kosovu. Pored MŽK-a i KFOR-a, na sastanku je bila prisutna i zvaničnica za rodnu ravnopravnost u opštini Priština, ako i dve aktivistkinje feminističke grupe FemAct, Adea Kondirolli i Erleta Morina.
Iz same škole učestvovalo je preko 30 učenika kao i direktor škole Prof. Azem Jaha. Prvo je pušten video kampanje “Take Back the Night”, koja je upotrebljena kao polazište debate. Debata je vođena od strane Donjete Morina iz MŽK-a.
Učenici srednje škole “Xhevded Doda” bili su veoma spremni i širokoumni u vezi sa temom. Oni su kritikovali pojavu seksualnog nasilja, ocenjujući to kao groznu pojavu, ali veoma rasprostranjenu pogotovu u Prištini. Oni su priznali da je to pojava protiv koje treba da se borimo zajedno od detinjstva. Predstavnice MŽK-a i FemAct-a bile su veoma zadovoljne mišljenjima učenika. “Uvek smo imale problema tokom kampanje sa osobama koje su mislile da seksualno nasilje nije rasprostranjena pojava da je to nebitno i da nije toliko veliki problem. Veoma je lep i inspirativan osećaj da vidimo učenike kao što ste vi, koji su smeli da de bore protiv ovog fenomena i shvataju njegovu problematiku ovako puno,” rekla je Donjeta Morina tokom debate.
Na kraju debate, učenici su dali nekoliko preporuka o načinima za koje oni misle kako se može boriti protiv pojave seksualnog nasilja. Među njima je bila preporuka da pored institucionalnih mehanizama, koji treba da se stvore, takođe treba raditi i sa roditeljima učenika kako bi imali bliskije odnose sa svojom decom. Na taj način deca će imati prostora da sa roditeljima diskutuju o osetljivim pitanjima kakvo je i seksualno nasilje.
“Za mene lično ovi sastanci su veoma bitni. Predlažem vam da nastavite sa ovakvim inicijativama, jer pružaju ohrabrenje da se borim protiv ove pojave, koja je tabu i o njoj se ne raspravlja javno”, rekla jedna učenica 11-tog razreda na kraju debate.
MŽK takođe razvija jedno istraživanje na celom Kosovu o nasilju u porodici i seksualnom nasilju, koje će takođe doprineti sastavljanju Nacionalne strategije i Plana delovanja 2016 – 2020. godine protiv nasilja u porodici. MŽK i njeni partneri će započeti jednu široku kampanju odgovornosti, nakon što se objave rezultati istraživanja.

FemAct je grupa mladih aktivistkinja koje rade na stvaranju jednakog društva.