Opis fotografije: Generalna direktorica MŽK-a Igballe Rogova, profesorica Cynthia Enloe (levo) i Madeleine Rees, generalna sekretarka WILPF-a (desno) dele svoja iskustva sa aktivistkinjama prava ukrajinskih žena u Odesi od 18 – 22. juna.

Ukrajinske aktivistiknje za prava žena uče iz iskustva Kosova

Juče je gđa. Igballe Rogova, Generalna direktorka Mreže žena Kosova (MŽK), podelila svoje iskustvo duže od 25 godina kao kosovske aktivistkinje za prava žena sa ukrajinskim aktivistkinjama na sastanku o „Aktiviranju žena za mir u Ukrajini“, koji se održava od 18. do 20. juna u Odesi, Ukrajina.

Pričajući o svom radu tokom ’90-ih godina, kao aktivistkinje za prava žena dok je radila pod pritiskom srpskih vlasti, ona je inspirisala ukrajinske aktivistkinje o pravima žena koje se suočavaju sa mnogo sličnih izazova, čak i sada. Ona je pričala o iskustvu Kosova, o tome kako se može izgraditi čvrsto i živo civilno društvo koje može doprineti miru, kao i o strategijama zastupanja na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. Tokom popodneva ona je davala individualne savete ukrajinskim aktivistkinjama koje se suočavaju sa različitim pitanjima.
Ovaj događaj je organizovan od strane Fondacije Kvinna till Kvina i Međunarodne lige žena za mir i slobodu (WILPF). Ostale istaknute govornice su bile Madeleine Rees, Generalna sekretarka WILPF-a i profesorica Cynthia Enloe, poznata feministička autorka tema koje se povezuju sa rodnim nasiljem, militarizmom, nacionalizmom, nasilnom muškošću, reparacijom, pravdom i istinom.