Uloga medija u izveštavanje o nasilju u porodici

Asocijacija kosovskih novinara (AKN) je, 29. novembra, uz podršku Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), organizovala radinicu na temu „Uloga medija u izveštavanje o nasilju u porodici“. Ova radionica je okupila ključne institucije koje igraju značajnu ulogu u sprečavanju, borbi i zaštiti od nasilja u porodici, kao i predstavnike nevladinih organizacija, uključujući i Mrežu žena Kosova (MŽK), koju je predstavljala Adelina Berisha, koordinator za zastupanje borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Ovoj radionici su prisustvovali i: nacionalni koordinator za borbu protiv nasilja u porodici, pri Policiji Kosova, gđa. Tahire Haxholli, novinari različitih domaćih medija. otvaranje i dobrodošlicu je poželeo šef misije OEBS-a na Kosovu, g. Jan Braathu.

Tokom panel diskusije gđa. Berisha je govorila o značaju saradnje medija i nevladinih organizacija u pogledu sprečavanja i borbe protiv nasilja u porodici. Ona je naglasila „Zahvaljujući ovoj saradnji, mi smo uspeli da identifikujemo slučajeve nasilja u porodici, kojima smo potom pomogli angažujući advokate koji su predstavljali članove porodice i žrtve nasilja u porodici pred sudovima. Do sada smo pomogli dva slučaja, uz podršku Austrijske agencije za razvoj (ADA), cilj kojih se nije ograničio samo na pružanje pravne pomoći, već i na identifikaciju prekšaja od strane domaćih institucija“.

Ona je dalje istakla značaj medija u pogledu promene mišljenja i uverenja građana u vezi sa nasiljem u porodici, „Mediji treba da predvode promenu mišljenja u vezi sa nasiljem, ulogama i rodnim stereotipima, (ne)kažnjavanje nasilja i sprečavanje istog“. Berisha je ponovila da MŽK-a stalno poziva domaće medije da se više fokusiraju na izvršioce nasilja a ne na žrtve, i da budu  pažljivi prilikom izveštavanja o slučajevima, vodeći računa o zaštiti identiteta žrtve, da ne insistiraju na intervjuisanje žrtava, budući da sve to može da utiče na ponavljanje traume i žrtvovanje istih. Osim tog, ona je podsetila domaće medije u vezi njihovih zadataka i aktivnosti koje treba da preduzmu u cilju sprovođenja Nacionalne strategije i Akcionog  plana za borbu protiv nasilja u porodici 2016-2020, kao i to da je Vlada zakonom obavezana da finansijski podrži inicijative za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz ove strategije..