Učesnici slave novi Centar za Istraživanja i Rodne Studije na Univerzitetu u Prištini.

Univerzitet otvara Centar za rodne studije i istraživanja

Institut za Društvene Studije i Humanosti (IDSH) Univerziteta u Prištini i Institut za Rodna Istraživanja u Dartmouth (GRID) koledž Kolepokrenuli su zajedno Centar za rodne studije i istraživanja (CGSR).
Ranije tokom današnjeg dana, ISSH i GRID organizovale su radionicu, koja je rezultovala jednogodišnjom saradnjom između IDSH i Dartmouth Koledž. Radionica je sakupila predstavnike civilnog društva, Kosovske institucije, nacionalne i međunarodne agencije i akademsko osoblje u identifikovanju icljeva ove inicijative.
Cilj Centra jeste da pruži narodno telo školarine i analizu koja će pomoći liderima na Kosovu i Balkanu, budući da su sproveli politike koje podržavaju rodnu jednakost. Centar će takođe služiti kao forum za događaje i programe dizajnirane za jačanje vestina koje pripremaju žene za vodeće upravljanje. Potreba za takvim Centrom je atikulisana od jednog školskog drugara u regionu. Inicijativa za osnivanje Centra proizašla je kao rezultat Međunarodnog Ženskog Samita Predsednice Kosova i rešavanje „Prištinskih načela“.
„Ova inicijativa utiče na odgovornosti koje možemo preuzeeti i koje moramo obaviti kako bi unapredili položaj žena u našem društvu, bilo da smo lideri javnih, političkih ili akademskih institucija, članovi privatnog ili javnog sektora, obični građani,“, rekla je Atifete Jahjaga, Predsednica Republike Kosovo, tokom svog govora na ceremoniji otvaranja Centra.
Ovaj Centar će uputiti gorenavedene probleme, kroz obavljanje istrage i analize koja će se upotrebitii za informisanje politike i stvaranje osnove školstva koja će služiti narodu i regionu u daljem funkcionisanju. Centar će takođe pružiti forum, gde će učenici biti u mogućnosti da zamene ideje i partnera sa vladinim agencijama da pomere ove ideje direktno u akcije.