Ura Sociale uzdiže svest učenika Vučitrna oko značaja seksualnog vaspitanja

Organizacija članica Ženske Mreže Kosova (MŽK), Udruženje Žena Ura Sociale je održala predavanja za seksualno vaspitanje učenika srdnjih škola u Opštini Vučitrna, u okviru inicijative ‘’Podizanje svesti o sprečavanju seksualni uznemiravanja’’, dobotnica 15-tog kruga  Ženske Fondacije Kosova.

Od novembra 2021- godine  sve do januara 2022-godine , ova organizacija je držala ukupno pet predavanja sa učenicima srednjih škola u Vučitrnu. Ukupno 125 učenika starosti  od 15-18 godina , imali priliku da se informišu oko seksualnih uznemiravanja i njihovih prijavljivanja u odgovarajućim institucijama.

Dana 21 oktobra 2021- godine, predstavnice te organizacije su se srele sa službenicima Opštinske Uprave Obrazovanja u Vučitrnu, direktore, psihologe i nastavnike srednjih škola, uključujući i  Srednju Stručnu Školu ‘’Bahri Haxha’’, Srednju Tehničku Školu ‘’Lutfi Musiqi’’, kao i Gimnaziju ‘’Eqrem Çabej’’. Među izdatim preporukama od tih susreta  je bila potreba  za  obuku vaspitnog stafa o osetljivosti tih slučajeva, isto tako predmet za seksualno vaspitanje  u osnovnim školama  je procenjeno ka preko  potrebno.

Te aktivnosti i ta inicijativa  su podržane  od Austrijske Agencije za Razvoj (ADA), preko inicijative  MŽK -a ‘’Dalje Unapređenje Ženskih Prava na Kosovu II’’, sufinansirano od Švedske Agencije za Saradnju  i Međunarodni Razvoj (Sida), preko Švedske Ambasade u Prištini.