Vita Jeta pruža besplatne lekarske testove za dijagnozu osteoporoze, kroz njihovu inicijativu podržanu od Fonda Žena Kosova (FŽK) i MŽK.

Vita Jeta Pruža Besplatna Zdravstvena Testiranja Za Diagnozu Osteoporoze

Oko 50 žena penzionera su preplavili kancleariju NVO Vita Jeta, očekujući da obave jedno besplatno zdravstveno testiranje koja određuje da li boluju ili ne od osteoporoze. Ovo je bila četvrta grupa koja je obavljala testiranja. Ukupno 600 žena će primiti pruženu uslugu od ;Vita Jeta;, koja je jedna organizacija članica MŽK.

Osteoporoza je bolest kostiju koju karakteriše smanjenje koštane mase i gustine. To povećava rizik za prelome. Pošto većina od oko 1,000 članova organizacije su penzionerke, one su mnogo podložni ovoj bolesti.
“Ovo je drugi put da smo podržani od Fonda Žena Kosova (FŽK) i MŽK u vezi sa pružanjem testiranja za dijagnozu potencijalnih slučajeva osteoporoze kod članova naše NVO; mi smo već pružili ove kontrole 240 našim članicama tokom 2012 godine,” istakla je Ajshe Nuhiu, Izvršna Direktorka Vita Jeta

Veoma malo članova ;Vita Jeta; mogu priuštiti redovne zdravstvene kontrole koje bi im omogućile rano otkrivanje osteoporoze. Imajući to u vidu, Udruženje takođe pruža tretiranje i lekove za žene koje se kroz ovo testiranje dobijaju dijagnozu pomenutom bolešću.
“U 2012 godini sam dobila dijagnozu sa osteoporozom i lekarka zajedno sa osobljem NVO su mi pomogli pružajući mi tretman i lekove ”istakla je Arzie Borovci, članica organizacije. “Sada kada sam ponovila zdravstveni pregled, ispalo je da je moje zdravstveno stanje poboljšano i ja se mnogo bolje osećam, zato sam veoma zahvalna za ;Vita Jeta;.”

Udruženje je takođe počela sa prikupljanjem potpisa za peticiju koja zahteva od Ministarstva Zdravlja da obezbedi za javnu instituciju jednu opremu koja obavlja ovo testiranje. To bi omogućilo većem broju žena da obavljaju besplatne lekarske testove za dijagnozu potencijalnih slučajeva osteroporoze.
“Mi očekujemo da svi članovi naše NVO potpisuju peticiju, ali ukoliko ovaj broj nije dovoljan mi nećemo stati i prikupićemo još više potpisa kako bismo ispunili ovaj cilj,” istakla je Ajshe Nuhiu.

Vita Jeta se podržala u 5-toj rundi Fonda Žena Kosova, finansirana od strane Kvinna till Kvinna (KtK).