Započnimo svaki utorak u pozitivnom duhu i solidarnosti!

Kako se nad ženama nastavlja nasilje, diskriminacija, seksualno uznemiravanje i nejednakost, veoma je važno da devojke i žene budu solidarne, podržavaju i promovišu jedna drugu u svim sferama života.

Ovo je poruka koju je u ponedeljak, 13. marta, izvršna direktorka Mreže žena Kosova (MŽK) Igbale Rogova uputila članicama na redovnom sastanku Skupštine članica MŽK.

Ona je pozvala članice da se pridruže FemFest-u u globalnoj kampanji, da bar jedan dan u nedelji, utorkom, nose crvene cipele ili  obuku nešto u crvenoj boji kako bi pokazale solidarnost sa svim devojkama i ženama

„Kao nikada, potrebna nam je solidarnost. Kao nikada,  treba da podržimo jedna drugu“, rekla je Rogova.

Kada žene podržavaju i ohrabruju jedna drugu, one utiru put inkluzivnijem i ravnopravnijem društvu, razbijajući stereotipe i društvena očekivanja koja čak mogu ograničiti njihov potencijal.

„Zato ćemo se pridružiti globalnoj kampanji koja se bori protiv nasilja. Ideja ove kampanje je da svakog utorka govorimo lepo jedna o drugoj, da ne kritikujemo jedna drugu, da ne vređamo jedna drugu. Podržavaćemo jedna drugu svakog utorka“, rekla je Rogova čiju su ideju jednoglasno podržale članice.

Dalje na sastanku MŽK je zajedno sa članicama podelila informacije o radu i planiranim aktivnostima. MŽK je, između ostalog,  ukratko predstavila početne nalaze iz Procene potreba članica, zasnovane na Pravilniku o radu i Kodeksu ponašanja MŽK.

Rogova je objasnila da je procena bila više nego neophodna i prvo je članicama stavljeno do znanja da one koje žele da ostanu deo mreže moraju da prihvate novi Kodeks ponašanja. Od 194 organizacije članice, 28 nije prihvatilo novi kodeks, dok 31 nije dalo nikakav odgovor.

„Kodeks zapravo nije nov, on je ažuriran, jer smo među članicama primetili seksistički, homofobični jezik i želeli smo da ojačamo mrežu, jer kada kažemo da MŽK radi za ljudska prava, mora da ojača sva prava, a ne samo za neke“, rekla je Rogova, dodavši da 31 organizacija koja nije odgovorila može ponovo da se prijavi kad god želi.

„Vrata su uvek otvorena, mogu ponovo da se prijave jer mi ne zatvaramo vrata mreže. Od 194 organizacije, danas imamo 135 članica mreže. Ovo je važno da podelim sa vama“, rekla je Rogova, napominjući da Fond žena Kosova ima fantastičan tim, koji se sve vreme trudi da pomogne organizacijama članicama, ali nisu uvek nailazile na razumevanje.

U tom kontekstu je rekla da je procena urađena jer MŽK više nije u stanju da preuzima i ispravlja greške organizacija pred donatorima

„Stvorili smo mehanizme Fonda, uvek smo radili zajedno, ništa sami nismo radili. Napravili smo mehanizme tako da ukoliko posao zapne, ukoliko se ne dostave dokumenti na vreme… ponekad smo odlagali rok dok se ne nađe neko rešenje. Ove godine ne možemo više da odlažemo. Ugovori se moraju sprovesti na vreme. Ne možemo više da polažemo račune pred donatorima za greške organizacija.“ rekla je Rogova.

Ključni nalazi procene uključuju:

  • 40% članica MŽK ima strategiju kojom vode svoj rad;
  • U proseku, svaka članica podržava približno 135 osoba godišnje, a 2022. godine MŽK je podržala više od 97.172 korisnica;
  • Većina članica (93%) rekla je da je nedostatak sredstava najveći izazov sa kojim su se suočile;
  • S tim u vezi, drugi najčešće spominjani izazov je nedostatak osoblja (46%) i nedostatak objekata (24%);
  • Većina članica je zatražila dugoročne grantove (62%), veće grantove (51%), fleksibilnije grantove (18%) i češće pozive za podnošenje prijava za dodelu grantova od Fonda žena Kosova.

Tokom sastanka, članice su podelile i informacije o sprovedenim aktivnostima i budućim planovima. Razgovarano je i o uplati članarine za članstvo u MŽK, koja doprinosi Fondu održivosti MŽK, a za koju je odlučeno da bude u iznosu od 30 evra. Rogova je takođe naglasila da će ove godine MŽK preko Fonda žena Kosova dodeliti grantove u iznosu od 215.000 evra.

Dalje, Donjeta Beriša Muharemi, menadžerka FŽK, je obavestila da su pozivi zatvoreni, dok se trenutno biraju tri nova člana Komisije za procenu, koji će biti uključeni u procenu za ovaj krug dodele grantove.

Članice su se upoznale sa načinom glasanja, gde će za tri od šest sledećih nominovanih kandidata glasati onlajn: Anisa Ismailji, Nermin Mahmuti, Dielza Oluri, Jeta Bakija, Aida Derguti i Ada Šima. Prisutne članice su imale priliku da postavljaju pitanja i informišu o svemu u vezi sa pozivom za podnošenje prijava za dodelu grantova u okviru FŽK-a, a takođe su bile ohrabrene da nastave komunikaciju i obrate se osoblju MŽK-a za pitanja/pomoć bilo koje vrste.

Organizacija članica Monsig je obavestila članice o aktivnostima koja su se održavala na temu rodno odgovornog budžetiranja,  a Artpolis je pružila informacije o organizovanju feminističke prolećne škole. S druge strane, organizacija ’ArtWithoutLimit’ je saopštila da je film kojim je otvoren njihov godišnji festival a posvećen osobama sa invaliditetom -„An Irish Goodbye“ juče osvojio Oskar za najbolji kratki film.

Ovaj sastanak je održan uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna.