Žene iz Ugljara kod Kosova Polja upoznate sa mehanizmima protiv nasilja u porodici  

Organizacija „Luna“ je 22. februara održala poslednji sastanak u okviru projekta „Promovisanje i zaštita prava žena – protiv nasilja po rodnom osnovu.“ Ovaj sastanak je održan u selu Ugljare u Kosovu Polju i okupio je deset žena iz srpske zajednice.  

Tema diskusije ovog sastanka je bila „informisanje žena u vezi sa njihovim pravima u slučaju nasilja u porodici, u vezi sa institucijama, podrškom i poznavanjem problema sa kojima se suočavaju žene iz manjina a koje pate od nasilja u porodici.“  

Nevenka Rikalo, direktorka organizacije „Ruka Ruci“, organizacija koja je i članica Mreže žena Kosova (MŽK), dala je detaljno objašnjenje ove inicijative učesnicima.  

Predavač na ovom sastanku je bila Ariana Qosja – Mustafa, direktorka programa i viši istraživač u KIPRED-u i ujedno predsednica Odbora MŽK-a, koja je govorila o uzrocima i najčešćim žrtvama nasilja u porodici. Ona je obavestila prisutne u vezi sa Zakonom za zaštitu od nasilja u porodici, kao i o institucionalnim koracima koje treba pratiti u slučaju da se doživi nasilje.  

Qosja – Mustafa je ocenila da su kosovski zakoni takvi da garantuju jednako tretiranje, ali sprovođenje ovih zakona ostaje slabo. Po toj tački složile su se i prisutne, koje su zajedno diskutovale o bitnosti sprovođenja zakona, kao i o načinima tretiranja slučaja nasilja u porodici od strane institucija.  

Učesnice su istakle i potrebu da Vlada obezbedi fondove za funkcionalizaciju Kancelarije za pravnu pomoć, koja je ranije postojala u Gračanici.  

Ovaj projekat su podržali Fond žena Kosova (FŽK) i MŽK, a finansirala ga je Austrijska agencija za razvoj.