Ženski ekonomski forum pokreće nacionalnu agendu

Nakon jednogodišnjeg sastanka ženskog ekonomskog osnaživanja, Ženski ekonomski forum je 18. decembra 2017. predstavio Nacionalnu agendu za ekonomsko osnaživanje žena.

MŽK je, kao jedan od osnivača i članova ovog foruma, pružila doprinos ovoj agendi i aktivno se zalagala za izmenu kosovskog Zakona o radu, kako bi se stvorilo što više radnih okruženja u kojim bi se mogle zaposliti više žena. Tokom ovog događaja, nakon pozdravnih reči Albana Hashanija, izvršnog direktora Instituta Riinvest, i Jamesa Hopea, direktora USAID misije na Kosovu, predstavljeni su dnevni red i njegovi ciljevi. Glavne stubove ove nacionalne agende su izradile svih 10 članica organizacije Ženskog ekonomskog foruma i radile su oko izmene Zakona o radu, uglavnom usmerene na uvođenju novih modela porodiljskog odsustva, odsustva očinstva i zajedničkog roditeljskog odsustva.
Drugo, povećanje broja novih oblika ulaganja u ustanove za zaštitu dece. Treće, dnevni red se fokusira na tačke zagovaranja vezane za promenu obuka ponuđenih u školama za stručno obrazovanje i na kraju, o ženskom preduzetništvu. Početak ovog programa je uključivao panel diskusiju sa zamenicima ministara Ministarstva rada i socijalne zaštite, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije i Ministarstva trgovine i industrije.
Svi vladini predstavnici su pozdravili dnevni red, izražavajući njegovu relevantnost i potrebu Kosova za takvim dokumentom. Prema g. Çerkinu Dukolliju, zamenik ministra rada i socijalne zaštite, „žene su strateški kapital“, izražavajući svoje razumevanje u ulaganja u strategije koje će omogućiti većem broju žena da postanu aktivni članovi tržišta rada.
Kako je dnevni red objavljen, 2018. godinu očekuje aktivnu godinu punih zagovaračkih napora na ekonomski osnaživanje žena