Austrijski Aktivisti Razmenjuju Iskustva sa MŽK-om

U nastojanju da se podstakne drugarstvo i da se razmene iskustva sa aktivistima iz drugih mesta, MŽK je ugostio jednu Austrijsku delegaciju ovog meseca. U saradnji sa Austrijskom organizacijom Sudwind i sa podrškom Austrijske Agencije za Razvoj, aktivistkinje iz Austrije su provele pet dana na Kosovu, saznavši više o poziciji žena na Kosovu.

Njihova poseta je počela u Prištini, gde su one saznale više o radu MŽK-a i njenim članicama. Diskusije sa Agencijom za Ravnopravnost Polova i sa Misijom Evropske Unije za Vladavinu Zakona, omogućili su im da se upoznaju sa Kosovskim pravnim okvirom. Nakon toga, oni su posetili NVO Otvorena Vrata (Open Door), koja radi u pravcu ekonomskog osnaživanja žena. Trećeg dana su putovali u Đakovici i sastali su se sa Mimoza Kusari-Lila, prva izabrana žena za Predsednicu Opštine na Kosovu. Oni su takođe obišli žensko utočište, deleći svoja iskustva rada u utočištima i učeći o stanju utočišta na Kosovu.
„Utočište žena radi odličan posao. Mi se suočavamo sa sličnim problemima i naš posao je toliko sličan“, navela je jedna učesnica.

Na putu za Prizren, one su posetili selo Malo Kruševo (Krusha e Vogël) i sastale su se sa Dile Prekpalaj iz Udruženja Žena Poljoprivrednica Malog Kruševa. One su saznale više o proizvodnji mleka u ovoj okolini. Zatim, po dolasku u Prizren, sastale su se sa Xhejrane (Džejrane) Lokaj iz Udruženja Ženskih Inicijativa, koja radi na ženskom ekonomskom osnaživanju u Dragašu.
Na zadnji dan, grupa je posetila NVO Rikotta, koja ekonomski osnažuje žene proizvodeći i prodavajući slatkiše. One su probale ove poslastice; divan način da se okonča poseta!

Žene aktivistkinje iz Austrije su bile veoma impresionirane radom Kosovskih žena na svim nivoima.
„Vi imate toliko puno energije za rad“, rekla je učesnica. „Vi ste promenili mnogo stvari za kratko vreme, čak i izmenu i dopunu zakona ili ste pritiskali vladu da stvori nove. I to je neverovatno“.