Centar za dobrobit žena se pridružuje WAVE u Beču

Koalicija skloništa na Kosovu se pridružila organizaciji Žene Protiv Nasilja – Evropa (Women Against Violence Europe) (WAVE) u 2011 godini. Centar za Dobrobit Žena u Peći, koja je članica MŽK-a, je predstavnička kontaktna tačka unutar WAVE-a, koja okuplja 48 organizacija širom Evrope u mreži koja se bori protiv nasilja.

Ardita Ramizi Bala iz Centra za Dobrobit Ženaučestvovala je na devetom sastanku WAVE-a u Beču, 26 i 27 Maja 2014 godine, tokom kojeg su date informacije o statutu, veću i novoj skupštini WAVE-a.