MŽK je organizovao radionicu s nazivom „Vršenje Istraživanja: Kvantitativne i Kvalitativne Metode“9 Juna.

Članice MŽK-a Uče Metode Istraživanja

9 Juna. MŽK je organizovao radionicu s nazivom „Vršenje Istraživanja: Kvantitativne i Kvalitativne Metode“.
Menadžer Programa MŽK-a, Nicole Farnsworth (Nikol Farnsvord), koja ima diplomu master nauka u Sociologiji Istraživanja, pružila je informacije o razlikama između kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja; kako izabrati primere anketiranja od stanovništva; varijaciju uzimanja uzoraka u kvalitativnom istraživanju, postavljanje dobrih pitanja; tehnike intervjuisanja i etike istraživanja.
Nakon toga, 21 članice koje su učestvovale, diskutirale su o specifičnim primerima članica MŽK-a o predstojećim inicijativama istraživanja. Shqiponjat e Dardanes (Orlovi Dardane) iz Gračanice i Femrat Aktive te Gjakovës (Aktivne Žene Đakovice) primile su grantove preko Fonda Žena Kosova (FŽK), koji uključuje sprovodljivo istraživanje.
Shqiponjat e Dardanes (Orlovi Dardane) će sprovesti kvantitativno istraživanje o poziciji žena unutar Opština. Aktivne Žene Đakovice će sprovesti kvalitativno istraživanje o „Primeni Zakona za Zaštitu od Nasilja u Porodici“. „Iako sam prisustvovala u sličnim radionicama i ranije, ova radionica je bila veoma dobro ažuriranje toga, i pomogla nam je da osvežimo naše pamćenje“, rekla je Valbona Rizvanolli (Valjbona Rizvanoli) iz organizacije Aktivne Žene Đakovice“. „Ova radionica je takođe veoma korisna, zato što će pomoći našim NVO-ima da sprovedu naša istraživanja sa podrškom od strane Fonda Žena Kosova“.
Slajdi sa radionice su dostupni online.