Članice MŽK-a uče više o nadgledanju i ocenjivanju

15 oktobra, MŽK je organizovao radionicu sa temom „Nadgledanje i Ocenjivanje“, gde su učestvovale 30 članica.
„U današnjem danu, koncept nadgledanja i ocenjivanja ima suštinsku vrednost u razvijanju organizacije. Kao veoma snažno sredstvo koje dokazuje rad u organizaciji, ostvaruje i poverenje kod donatora kao i nove mogućnosti za saradnju“, rekla je Nicole Farnsworth, Rukovodilac Programa u MŽK-u koja je rukovodila radionicu. Ona je objasnila članicama način stvaranja baze podataka koja služi za nadgledanje i ocenjivanje toka rada, od početka do kraja sprovođenja jednog projekta.
„Jedna takva radionica je veoma neophodna. Stvarno imamo potrebe za takva znanja“, rekla je jedna od članica koja je učestvovala na radionici.
Članice su se podelile u radnim grupama kako bi proizvele bazu podataka za nadgledanje i ocenjivanje, koristeći svoje postojeće projekte. Nakon toga, one su prikazale svoj rad ispred ostalih grupa gde su imale mogućnosti da dobiju sugestije od trenera i od prisutnih.
Ova radionica je omogućila članicama da bolje shvate cilj i način kreiranja baze podataka za nadgledanje i ocenjivanje. One su ponele sa sobom stvorene baze podataka kako bi ih koristili tokom sprovođenja projekata. Uprkos tome, ovo je jedan proces koji se zahteva od svih donatora i nije lak za realizovanje, MŽK će ponoviti radionicu i sledeće godine.