Članice MŽK razgovaraju o sadržaju Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života i radnim mestima prijateljski nastrojenim prema porodici

Danas, 5. avgusta, Mreža žena Kosova (MŽK) organizovala je radionicu sa članicama MŽK-a koje su se prijavile na poziv Fonda žena Kosova da rade na uvođenju i sprovođenju Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života na Kosovu.

Učesnice su razgovarale o sadržaju Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života i strategijama za rad sa poslodavcima na osmišljavanju politika prijateljski nastrojenim prema porodici koje bi zaposlenima omogućile bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, kako je predviđeno ovom Direktivom EU.

Dokazi zaista ukazuju na to da uspostavljanje politika  prilagođene porodici na radnom mestu može doprineti povećanom zapošljavanju žena, više vremena muškarcima sa svojom decom i direktno ekonomskom razvoju zemlje kroz povećano zapošljavanje žena i uspešnije kompanije. 

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_4248-1024x683.jpg

Aktivistkinje planiraju da koriste ove veštine stečene tokom ove radionice za podršku poslodavcima na Kosovu u poboljšanju njihovih unutrašnjih politika i praksi kako bi zaposleni mogli bolje da usklade poslovni i privatni život.

Kaljtrina Veljići, predstavnica NVO Drugëza, naglasila je da je lokalna saradnja veoma važna za postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života i za stvaranje radnih mesta prilagođenih porodici.

„Moramo da koristimo direkcije u našim opštinama i odbornice koje mogu pružiti podršku u unapređenju ovih strategija kako bi se poslodavci angažovali  i sprovela Direktiva EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života“ rekla je ona.

Učesnice su razgovarale o očinskom odsustvu, radu od kuće, fleksibilnosti za majke koje doje, podsticajima poslodavaca za očeve i prostorima za brigu o deci na poslu, između ostalih potencijalnih politika koje bi poslodavci mogli uvesti.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_4270-1-1024x683.jpg

One su razgovarale o pozitivnim primerima kompanija koje su već́ stvorile takve politike.

„Ova radionica mi je pomogla da naučim više o onome što možemo nazvati radnim mestima prijateljski nastrojenim prema porodici i da bismo ove prakse trebali što pre uvesti i u našu zemlju“, rekla je jedna od predstavnica organizacija.

Ovu radionicu podržava UNFPA Kosovo u okviru regionalne inicijative koju finansira Austrijska agencija za razvoj.