Down Syndrome Kosova marširaju zbog traženja njihovih prava

21. marta u okviru Svetskog dana Daunovog sindroma, organizacija Down Syndrome Kosova u saradnji sa Kosovskim forumom za lica sa ograničenom sposobnošću, organizovala je marš svesnosti sa motom „Kosovo podrži me, ojačaj moje pravo“, gde su tretirani zahtevi za ostvarivanje prava lica sa ograničenim sposobnostima.
Na ovom maršu, ujedinila su se lica sa ograničenim sposobnostima, njihovim porodicama, građanima i funkcionerima iz institucija, a među njima je bio prisutan i Narodni advokat, Hilmi Jashari, koji je obavestio prisutne da su brige koje su predstavila lica sa ograničenim sposobnostima prihvaćena od strane institucije Ombudsmana, kako bi podstakli javne institucije Republike Kosovo da u potpunosti realizuju prava koja su zagarantovana određenim zakonima, a iznad svega obuhvatanje lica sa ograničenim sposobnostima u čitavoj zemlji.
„Vlada jedne zemlje se vrednuje prema tome kako tretira lica koja imaju najviše potreba. Verujem u vrednosti ove države, u vrednosti naših institucija da daju jednaku mogućnost svim licima sa ograničenim sposobnostima koji se osećaju jednakim delom kosovskog društva“, rekao je Jashari.
Predstavnici iz redova organizatora marša su izjavili da će se ovakvi protesti organizovati i u budućnosti, dok se ne postigne ostvarivanje prava ove kategorije građana.