‘Drugëza’ uspešno zaključuje inicijativu „Unapređenje imovinskih prava žena i njihovo ekonomsko osnaživanje“

Organizacija članica Mreže žene Kosova (MŽK), NVO Drugëza je 9. septembra u Srbici organizovala završni okrugli sto u okviru inicijative „Unapređenje imovinskih prava žena i njihovo ekonomsko osnaživanje”

Ovom događaju prisustvovali su predstavnici lokalnih institucija iz Srbice i civilno društvo koji su razgovarali o ekonomskom osnaživanju žena kao i o uticaju pandemije COVID-19 na njihovu dobrobit. Panelisti na ovom okruglom stolu bili su: Hana Zabeli (Zabelji), izvršna direktorica, NVO “Drugëza”, Arben Veliu (Veljiu), koordinator Omladinskog centra, Hyka Ymeri (Hika Imeri), službenica za rodnu ravnopravnost, Mirsad Gashi (Gaši), službenik za evropske integracije i  Xhevat Dërvishi (Dževat Derviši), službenik za omladinu.

Zabelji je otkrila postignuća projekta i statistike žena koje traže posao koje su se prijavile zavodu za zapošljavanje u vreme pandemije i diskutovano je olakšicama koje nudi Opština Srbica ženama u otvaranju biznisa i mogućnosti za dobijanje grantova i subvencija.

Ona je obavestila da je okviru projekta održana i kampanja za podizanje svesti kao i 4 predavanja sa učenicama srednjih škola kako bi se podigla svest o pravima žena na imovinu i porodicama učenika prenela poruka o važnosti poštovanja prava žena.

„Tokom predavanja održanih u stručnoj školi, Srbica, učesnici su se upoznali sa pravnim okvirima o imovinskim i naslednim pravima.“ rekla ja Zabelji, i dodala da „Inicijativa uglavnom ima za cilj podizanje svesti mladih i zalaganje za promenu stavova o pravima žena u pogledu imovine, nasleđa i prava korišćenja u cilju ekonomskog osnaživanja.“

Službenica za rodnu ravnopravnost, Hyka Ymeri podelila je pregled situacije nasilja u porodici tokom ovog vremena.

Nažalost pandemija ne samo da je uticala na žene u ekonomskom pogledu, već se tokom ovog perioda povećao i broj slučajeva nasilja u porodici“, rekla je Ymeri.

Na ovom okruglom stolu proizišle su sledeće preporuke, koje će biti upućene opštinskim organima:

  • Da opština izradi plan koji pomaže ženama, sa obukama za izradu biznis plana;
  • Da se razmotri mogućnost pronalaženja načina za merenje primene mere koju je vlada uspostavila kako bi se videlo kako se sprovodi mera za  oslobađanje od radnih obaveza jednog roditelja;
  • Da Kancelarija za rodnu ravnopravnost stimuliše i podrži osnaživanje organizacija kojhe se bave pravima žena.  

Ovu inicijativu podržava Fond žena Kosova (FŽK), a finansira UN Women.  

Pored organizacije Drugëza, korisnice 14. kruga FŽK su i 19 drugih organizacija članica. Kompletnu listu možete pročitati OVDE.