Feminizam, solidarnost i otpor žena na Kosovu

25. januara u prostorijama “Kadare Bar & Books” održana je panel diskusija „Feminizam, solidarnost i otpor žena na Kosovu“, koju je organizovao Kosovski centar za rodne studije (KCRS). Panel se sastojao od Linde Gusia, feministkinje i predavača na Katedri za sociologiju na Univerzitetu „Hasan Prishtina“ i Breta Morine, feminista i aktiviste za prava LGBTI zajednice, ujedno i direktora Centra za jednakost i slobode (CEL), a panel je moderirala Luljeta Demolli, izvršna direktorka KCRS-a.
Kao pokret, feminizam je ponovo prigrljen od strane devojaka, žena, momaka i muškaraca širom sveta, a u tom trendu je i Kosovo. Danas, na Kosovu, svakog dana, sve više i više vidimo mlade koji se identifikuju sa feminističkim pokretom, a koji se u njihovoj svakodnevici angažuju na rodnoj jednakosti. Ali, feministički pokret na Kosovu je započet rano. Žene i devojke na Kosovu su dale njihov doprinos u pravcu rodne jednakosti, ključnog povoda feminizma. Uloga žena i devojaka u raznim procesima razvoja društva i političkih dešavanja bila je bitna, ali malo priznata.
U tom smislu, Linda Gusia je tokom njenog govora pomenula ulogu pokreta žena od 70-tih i 80-tih godina prošloga veka. Ona je takođe govorila i o ulozi u vezi raznih vrsta feminizma koje se danas manifestuju u svetu, a posebnu bitnost je dala i saradnji među raznim aktivistima/ aktivistkinjama prema postizanju zajedničkog cilja, a to je rodna jednakost i poštovanje prava žena.
A Blert Morina je istakao aktivizam kao sredstvo prema postizanju rodne jednakosti i poštovanja ljudskih prava. On je pomenuo ulogu solidarnosti i saradnje među aktivistima kao dobar način u postizanju jednakosti, ali i kao sredstvo za uticanje na mobilizaciju građana. Između ostalog on je pomenuo organizovanje „Parade ponosa“; koja je zbog solidarnosti i saradnje među aktivistima imala uspeh koji je pomenut kao priča o uspehu i u raznim svetskim medijima.
Učesnici na ovom panelu su se složili da samo putem solidarnosti i saradnje aktivista koji predstavljaju razne grupe, može da napreduje povod rodne jednakosti. Žene iz ruralnih mesta, urbanih, tokom formalnog i neformalnog obrazovanja, žene raznih etničkih, kulturoloških i verskih pripadnosti, razne seksualne orijentacije, ali i svako lice koje sebe smatra feministom/ feministkinjom pozvani su od strane učesnika da se pridruže feminističkom pokretu i aktivizmu u pravcu postizanja rodne jednakosti.
Gđa Demolli iz KCRS-a je obavestila učesnike/ učesnice da je ovo prvi panel ove prirode, a drugi panel na jednu drugu temu će biti organizovan u narednim mesecima. A gđa Gusia je istakla bitnost da se ovakve diskusije premeste u prostorije Državnog univerziteta, gde je i odlučeno da se održi naredni sastanak. Ove panel diskusije je podržala Fondacija Kvinna till Kvinna.