Hilmijeta Apuk iz Mitrovice je primila nagradu za Ljudska Prava od Generalnog Sekretara UN-a Ban Ki-Muna, 10 Decembra.

Hilmijeta Apuk dobija nagradu za ljudska prava

Obeležavajući dan ljudskih prava u sedištu UN-a, u Njujorku,Generalni Sekretar UN-a Ban Ki-Mun, je 10 Decembra zahvalio šest osoba koja su se borila za ljudska prava. Među njima je bila i Hiljmnijeta Apuk iz Mitrovice, Kosova.
Apuk je zastupala prava osoba sa invaliditetom na Kosovu i u inostranstvu u više od 30 godina. Ona je radila kao članica Ad hok komisije Generalne skupštine UN-a, koja je izradila Konvenciju za prava osoba sa invaliditetom. Ona je suosnivač i vodi neprofitnu organizaciju Little People of Kosova (Mali Ljudi Kosova). Ona takođe služi kao nacionalni koordinator za kampanje podizanja svesti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U njeno slobodno vreme, Apuk je umetnica koja radi na promovisanju prava osoba sa invaliditetom kroz njenu umetnost.
„Ova nagrada je veoma važna za mene u mom radu i za Kosovo, moju zemlju”, rekla je Apuk. “To jača glas osoba sa invaliditetom, uključujući i moj glas, i ohrabruje nas da nastavimo naš rad prema ljudskim pravima.”
Generalni sekretar UN-a deli ovu nagradu svakih pet godina, osobama i organizacijama koji su doprineli da se zaštite ljudska prava. Prethodni primaoci su bili Nelson Mandela, Martin Luther King i Benazir Butto.