Žene članice iz Ikebana u Štrpcu suve čajeva uz podršku MŽK Kosovski Ženski Fond.

Ikebana funkcioniše nezavisno, proizvodi čaj

Međuetnička grupa žena u Štrpcu je uvek sanjala o formiranju organizacije putem koje će biti u mogućnosti da sakupe i prodaju herbalne čajeve. One su imale za cilj da pripreme proizvode sa kvalitetnim sadržajima na prijateljski način. Neke od medicinskih biljki sa kojima su one želele da rade su veoma poznate u farmaceutskoj industriji. Uz podršku Koisovskog Ženskog Fonda (iz ADA) i Caritas Švajcarska, one su bile u mogućnosti da realizuju svoj san, i otvore njiovu organizaciju, „Ikebana.“
Ipak, osnivanje nove organizacije nije tako lak posao. Članicama Ikebane je potrebna podrška kako bi se osnovao sistem, politike i postupci za nezavisno funkcionisanje i organizaovanje. Osoblje MŽK je pružilo mentorisanje da bi ih podržali u razvoju istih. Uz podršku MŽK, takođe su kupili mašinu za sušenje i proizvodnju čajeva. Oni su započeli sa radom, učeći jedni od drugih. Takođe su učestvovali na obukama koje su ih snabdele teoretskim i praktičnim informacijama. Oni su koristili svoje znanje kako bi započeli sa sakupljanjem i proizvodnjom čajeva u junu. Iako počinju rad kao mala grupa, vremenom će uzrasti u pravu grupu.
„Mi smo stalno gledali da nađemo način da počnemo sa radom, da im pokažemo da mi možemo raditi,“ rekla je Ankica Živkovic, Izvršna dirketorka Ikebane. „Sada uz fondove od MŽK, mi pokazujemo naš potencijal. Veoma smo zahvalne Kosovskom Ženskom Fondu koji nam je pružio ovu mogućnost.“