Sylbije Sahiti iz Parajsa Jonë (Naš Raj) govori o Higijeni Hrane.

Higijena Hrane Igra Ulogu u Pronalaženju Tržišta za Proizvode

Osiguravši se da je higijenska priprema hrane prvi korak koji treba da preduzme žena u pripremi proizvoda za tržište. S’toga je, NVO Parajsa Jone (Naš Raj) pozvala 20 žena na obuku o higijeni hrane u selu Krojmir u Opštini Lipljan. Tema je izazvala toliko interesovanje da je prisustvovalo više od 43 žena, uzrasta od različitih godina.

Učesnice su se uključile na diskusije koje se odnose na higijenu hrane, postavljanje prave temperature za hranu, izbegavanje širenja bolesti, pasterizaciju hrane, kupovinu sirovih proizvoda i isporuku finalnih proizvoda.
Hanifa, učesnica je ponudila svoju baštu za obuku. „Veoma sam srečna da delim ovaj prostor sa ženama“, rekla je ona. „Teško je za žene da napuste njihove kuće. Ovo je savršen izgovor za njih da izađu iz njihove svakodnevne rutine.“
Silbije Sahiti, Izvršna Direktorka Parajsa Jone, koja aktivno učestvuje na sajmovima, podelila je njeno iskustvo. Ona je ohrabrila učesnike da preduzmu inicijative da zarade novac i da ekonomski osnaže sami sebe.
„Ne stidite se ili plašite deljenja vaših ideje sa drugima i toga da vaši snovi postanu stvarnost“, rekla je ona ženama koje su se okupile na plastičnim stolicama travnjaka. „Kada sam započela ovu inicijativu, nisam imala podršku porodice. Moj muž nije mislio da mogu da uradim to. Međutim danas je video uspeh i on me veoma podržava. Sada mogu da obezbedim prihode za svoju porodicu“, rekla je ona. „Verujem da svako od vas ima jedinstvene ideje, može postati uspešan i da zaradi novac za sebe i svoju porodicu.“