Članovi i pristalice NVO Gruaja Hyjnore u Gjilanu okupili su se za službeno otvaranje njihove kancelarije, koja je besplatno dodeljena od strane Opštine Gnjilane.

Opština Podržava Gruaja Hyjnore da Osnažuje Žene

Opština Gnjilane je obezbedila NVO Gruaja Hyjnore (Božanska žena) besplatno mesto za svoje aktivnosti. Saradnja sa Opštinom je omogućila Gruaja Hyjnore da smanji operativne troškove, značajno doprinoseći održivosti organizacije.

„Opština Gnjilane pokušava da obrati mnogo pažnje na prava i interes žena, kao što svi znamo uloga žena u društvu je nesporana“, rekao je Omer Daku, Zamenik Gradonačelnika Opštine Gnjilane. „Mi, kao opština, pokušavamo da stvorimo više prostora za žene da se ponašaju i da preduzimaju više aktivnosti“.
     
Gruaja Hyjnore 
je iskoristila njen novi prostor za ekonomski osnažuje žene. Uz podršku Fonda Kosovskih Žena MŽK, oni su održali radionice o ravnopravnosti polova, pravimaa žena na nasleđivanje imovine i naprednim tehnikama u umetnosti ručnih zanata.
„Aktivnosti NVO su mi pomogle da kao žena bez visokog obrazovanja, izlazim iz moje svakodnevne rutine, da upoznam druge žene, da razmenjujem iskustva, da pohađam obuku o novim tehnikama za ručne proizvode, da dobijem sertifikate, da predstavim moj rad u različitim izložbama,i, pre svega, da se osećam vrednijom“, rekla je učesnica Alije Ajeti. „Još jedna veoma važna stvar je da sam bio u stanju da prodajem svoje ručne radove. Na ovaj sam način  ekonomski podržala svoju porodicu. Sada se čak i podrška  mog muža ojačala“.