Inicijativa Ura Sociale koja ima za cilj jačanje obrazovanja i transformaciju rodnih normi u Vučitrnu

U nastojanju da promeni tradicionalne rodne norme kroz obrazovanje, organizacija članica Mreže žena Kosova, Ura Sociale (Socijalni most) iz Vučitrna, završila je inicijativu koja teži ovim promenama, prvo analizirajući stanje u školama.

„Tokom aktivnosti sastali smo se sa oko 300 učenika iz dve srednje stručne škole u ​​Vučitrnu, u sastancima sa njima na časovima, koji su unapred bili ciljani za realizaciju posmatranja. Videlo se da li postoji inkluzivnost, da li se promoviše rodna ravnopravnost, stereotipi o rodno zasnovanom nasilju u školama, planiranju porodice i reproduktivnom zdravlju. U većini slučajeva bilo je inkluzivnosti, ali je postojao procenat gde nastavnici nisu bili dovoljno informisani o ovim temama, da bi ih objasnili učenicima. Verujem da se to dogodilo zbog nedostatka dovoljne obuke“, objašnjava izvršna direktorka Ura Sociale, Mergime Jashari.

Ura Sociale je sprovela inicijativu „Promocija kvalitetnog obrazovanja i transformisanje tradicionalnih rodnih normi“ u periodu od juna do novembra 2023. godine.

Organizacija je, u saradnji sa Direkcijom za obrazovanje u Vučitrnu, angažovala glavne strane uključujući direktore škola, prosvetne radnike i učenike. Sa ovom direkcijom potpisan je i memorandum o saradnji kojim se jača partnerstvo i podstiče međusobna podrška i posvećenost unapređenju obrazovnih praksi.

U središtu metodologije projekta bilo je pažljivo posmatranje 15 nastavnih časova iz različitih predmeta u Srednjoj stručnoj školi „Bahri Haxha” i Strednjoj tehničkoj školi „Lutfi Musiqi”. Kroz ova zapažanja, proizašli su vredni uvidi u metodologije nastave i procese učenja, koji su činili osnovu sveobuhvatnog sažetka politika.

Nalaze proizišle iz sažetka politika, ova organizacija je podelila sa relevantnim stranama.

Ura Sociale je ovu inicijativu realizovala kao korisnica 18. runde Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK-a „Unapređenje inicijative za ženska prava II“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).