MŽK zaključila ciklus obuka za Državni protokol za tretiranje slučajeva seksualnog nasilja

Tokom februara, Mreža žena Kosova (MŽK) je završila ciklus obuka sa predstavnicima četiri različite opštine o Državnom protokolu za tretiranje slučajeva seksualnog nasilja. Učesnici ovih obuka bili su predstavnici Koordinacionih mehanizama protiv nasilja u porodici iz opština Glogovac, Srbica, Istok i Klina.

Tokom ovih obuka, relevantne institucije su imale priliku da se upoznaju sa protokolom kao novim dokumentom u kosovskom zakonodavstvu, da steknu znanja o pravilnom sprovođenju ovog protokola i ulozi svake institucije u tretiranju seksualnog nasilja. Učesnici su takođe imali priliku da otkriju svoje svakodnevne izazove sa kojima se susreću na poslu u rešavanju slučajeva seksualnog nasilja. Takođe se razgovaralo o društvenim normama koje utiču da seksualno nasilje bude toliko prisutno i o načinima na koje možemo promeniti ovaj način razmišljanja koji i dalje krivi žrtve.

„Zabrinuta sam zbog činjenice da se u slučajevima seksualnog nasilja i dalje okrivljuju žrtve“, rekla je jedna od učesnica iz opštine Glogovac na radionici.

Štaviše, učesnici su izrazili svoju zabrinutost zbog izveštavanja medija o slučajevima seksualnog nasilja.

„Mediji često nanose štetu, jer se fokusiraju na potpuno nebitne detalje, a često mogu uticati da se otkrije identitet žrtava“, rekao je drugi učesnik iz opštine Klina.

Podsećamo, Državni protokol za tretiranje slulajeva seksualnog nasilja pokrenulo je 5. decembra 2022. godine Ministarstvo pravde u saradnji sa Institutom za sudsku medicinu, a za izradu protokola zadužena je bila MŽK.

Ovu obuku podržao je Kanadski fond za lokalne inicijative, u okviru projekta „Unapređenje tretiranja seksualnog nasilja kroz zagovaranje za unapređenje zakonskog okvira i povećanje kapaciteta opštinskih mehanizama koordinacije“, koji sprovodi MŽK.