Izložba „Nasilje se ne može skriti između četiri zida“ posećuje tri grada na Kosovu

Priče kosovskih žrtava nasilja u porodici, predstavljene su u tri grada tokom septembra.

Đakovica, Mitrovica i Uroševac bile su naredne stanice izložbe „Nasilje se ne krije u četiri zida“, koja od juna otkriva istinite priče žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici, a koje je prikupila Mreža žena Kosova (MŽK).

Oko 700 je bio ukupan broj građana koji su izbliza videli zidove izložbe koji sa sobom nose priče 68% Kosovara koji su doživeli nasilje u porodici tokom njihovog života.

Ove brojke i ove priče dotakle su one koji su imali hrabrosti da prošetaju lavirintom.

„Imate nekoliko dobrih definicija“, rekao je jedan građanin koji je posetio izložbu u Đakovici.

„U Uroševcu još nije bilo bolje organizacije. Bravo, odlično“, rekao je jedan drugi građanin koji je bio deo izložbe na Trgu Adema Jasharija u Uroševcu.

Jedan građanin Mitrovice je izložbu ocenio sledećim rečima: „Veoma dobra ideja da se podigne svest ljudi“.

 Izložba teži da poveća građansku svest o različitim oblicima nasilja u porodici i da obezbedi građanima informacije o institucijama čija je obaveza borba protiv nasilja u porodici i kako da ih kontaktiraju.

Ova izložba je u jeku mnogih aktivnosti MŽK-a organizovanih za borbu protiv nasilja u porodici. MŽK je skoro pokrenula i telefonsku liniju preko koje pruža pomoć i pravno savetovanje žrtvama nasilja u porodici, a koje smatraju da nisu tretirane kako treba od  strane institucija.

U narednim mesecima, izložba će biti otvorena u Prizrenu, Vitini, Glogovcu i Mališevu.

Ovu izložbu podržavaju Evropska unija (EU) preko UN Women (Women#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj (ADA).