MŽK članovi usavršili veštine na pripremanje narativnog i finansijskog izveštaja na obuku organizovano od strane MŽK 29-og jula, u Prištini.

Izveštavanje važno za obezbeđivanje buduće podrške

Uprkos letnjih vrućina koji je napravio naše putovanje teže, 37 predstavnika član organizacija MŽKa su ispunili salu u Hotelu Priština 29-og Jula 29 za obuku na narativnog i finansijskog izveštavanja.

Pripremanje i pisanje jak izveštaj je važno demonstrirajući rezultate koje su postigli kroz ove projekte ispred korisnicima, članovima zajednice i donatora. Finansijsko izveštavanje je veoma važno da se pokaže odgovornost i transparentnost gde se vidi kako su sredstva potrošena. Jak i zanimljiv izvještaj može ohrabriti donatore i člane zajednice da pruži dodatnu podršku organizacije u budućnosti.

Dakle osoblje MŽK organizovao jednodnevnu obuku za član organizacije koje su dobili projekat tehnike kako treba pripremiti izveštaj.
„Tema današnjeg treninga je vrlo dobra, pogotovo za našu nevladinu organizaciju koju smo nedavno formirali“, rekla je učesnica.
MŽK ponudio obuku kao odgovor na zahteve članova za podršku u ovoj oblasti, kao deo programa za razvoj kapaciteta MŽK član organizacije.

Učesnici su pokazali veliki interes za razlikovanje aktivnosti, rezultata, ishoda i uticaja program menadžer u MŽK Nicole Farnsworth i Mimoza Pacuku kordinator za Kosovski Ženski fond u MŽK, takođe su objasnili kako se prikupljaju podatke za indikatore monitoringa i evaluacije. Takođe su naglasile važnost korišćenja kvalitativne i kvantitativne pokazatelje, da prave zanimljive izveštaje za čitanje (npr. Da se uključe citati, kratke priče o korisnicima, i posebne primeri dostignuća).

U popodnevnim satima Besa Šehu administrativni i finansijski direktor MŽKa, delila je i objasnila šablone za finansijsko izvještavanje.
Ona takođe je dala savete o tome kako organizacije mogu da pojačaju svoje sisteme finansijske i upravljanja, i kako da se preda tačne finansijske izveštaje.

„Ova obuka je vrlo korisna za našu NVO“, rekla je druga učesnica. „Kada dođe vreme za izveštavanje da smo dobili projekat mi ćemo znati kako bolje da napišemo izveštaj.“