Kosovo takođe deo globalne kampanje #WikiGap

UN Women u partnerstvu sa Švedskom ambasadom u Prištini i Kosovalive, organizovali su događaj „Wiki-Edit-A-Thon“ (maratona e editovanja na wiki) s ciljem da se poveća glas devojaka i žena onlajn i da se poveća onlajn sadržaj za žene, mir i bezbednost.

„Wiki-Edit-A-Thon“ je okupio desetine devojčica i dečaka iz celog Kosova, koji su doprineli u povećanju broja onlajn čanaka o ženama, miru i bezbednošću.
Iako svaki put sve više ima dokaza koji ukazuju na to da su žene snažni akteri za održivi mir u zajednici i njihovim narodima, još uvek postoji potreba da se obezbedi zastupanje žena u svim procesima tranzicione pravde na Kosovu.
Govornici na ovom sastanku su bili: Henrik Nilsson, Ambasador Švedske na Kosovu; Annette Fath-Lihic, Glavni politički savetnik PSBE/ Izvršni Koordinator u Kancelariji Evropske Unije na Kosovu; Rozafa Kelmendi, Rukovodilac projekata u UN WOMEN; Annea Hapçiu, Direktor za razvoj i Igballe Rogova, Izvršni direktor MŽK-a.
„Nedostatak ravnopravnosti polova je univerzalan problem i svi bi imali koristi od promene ovog stanja. Straživanje, naše iskustvo kao i iskustvo drugih, pokazuju da ravnopravnost polova doprinosi boljem blagostanju i mirnijem društvu. Švedska je prva zemlja u svetu sa spoljnom feminističkom politikom. To proizilazi iz moralnog ubeđenja za pravdu i ljudska prava, ali i zbog razloga jer je ravnopravnost polova osnovni element za mir, bezbednost i održivi razvoj“, rekao je u svom uvodnom govoru Ambadador Švedske na Kosovu, Henrik Nilsson.
A tokom njenog inspirativnog govora, o njenom putovanju kao aktivistkinja, Igballe Rogova je navela važnost angažovanja mladih u procesima koji se nadovezuju sa ravnopravnošću polova, mirom i bezbednošću, informišući prisutne više o aktivizmu žena tokom devedesetih godina na Kosovu i o istoriji delatnosti udruženja „Sestre Qiriazi“, nastavljajući dalje sa pričama o putovanju uključivanja žena u procesima odlučivanja.
Ovaj događaj je deo globalne kampanje #WikiGap, koja je početno lansirana od Wikimedia u Švedskoj, i Ministarstva Inostranih Poslova Švedske. Sličan događaj je već održan u više od 50. različitih zemalja sveta s ciljem da se poboljša zastupanje žena na internetu i da se pomogne u stvaranju sveta sa većem ravnopravnošću polova.
Organizovani događaj u Prištini je deo projekta UN Women „Rodna perspektiva u Tranzicionoj Pravdi“, finansiran od Evropske Unije.