Kosovski Ženski Fond je Dostupan

Dana 15.februara 2013, MŽK je najavila otvaranje druge runde grantova Kosovskog Ženskog Fonda. MŽK je pozvala svoje članice organizacije da dostave aplikacije koje će doprineti realizovanju Strateškog cilja identifikovanog od strane članica MŽK u Strateškom planu MŽK za 2012-2014.

Ova runda grantova je dobila fondove od Austrijske Agencije za Razvoj (ADA) sa dodatnom podrškom Kvinna till Kvinna (KtK).

Rok za dostavljanje aplikacija je 15.mart 2013. MŽK će objaviti primaoce grantova do 15.aprila 2013. Maksimalni iznos granta jeste €3,000, i MŽK očekuje da obezbedi do €20,000 grantova u ovoj rudni. Trajanje projekata ne bi trebalo da bude duže od šest meseci.

Odluke o davanju fondova će dati Komisija za Pregled Grantova Kosovskog Ženskog Fonda, izabrane od strane MŽK. MŽK će primiti aplikacije na albanskom i srpskom jeziku.

Za više informacija, posetite web stranicu MŽK na: http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=33 ili pozivajući MŽK.