Kultura za sve” organizuje Izložbu Zanatskih Radova

Drugi vikend septembra meseca obeležava održavanje „Izložbe zanatskih radova“ organizovane od projekta „Kultura za sve“ (Culture for all) finansirane od EU-a. Ova izložba je organizovana nakon ocenjivanja zanatskih radova Kosova od strane francuske dizajnerke i trenera, Caroline Winckel koja je angažovana od strane ovog projekta.
U početku, tokom decembra 2013 godine, gđa Wrinckel je održala intenzivan petodnevni trening za 23 žena zanatlija i dizajnerka iz celog Kosova, ovaj trening koji je imao kao objektiv kreativan prikaz radova učesnica.
Rezultat ovog treninga je činjenica da je svaka od učesnica sada već odredila novu liniju proizvoda koju su razvile tokom perioda od 4-6 meseci. Ovi proizvodi koji pripadaju liniji modnih detalja i dekorativnih proizvoda za kuće, predstavljaju se sada na ovoj izložbi koja će biti otvorena na trgu „Zahir Pajaziti“ u Prištini, iz 12 do 14 septembra.
„Svaki sajam koji se organizuje, bez obzira od koje institucije, veoma je važan za žene Kosova, zato što je to jedino mesto gde mogu da izlože njihov rad, i normalno, da ekonomski imaju koristi od njega“, rekla je Selvete Gashi iz NVO Lulebora, organizacija učesnica na izložbi, istovremeno i organizacija članica MŽK-a.
Trenerka Wrinckel će tokom izložbe da izabere proizvode koji najbolje povezuju zanatstvo, kreativnost i dizajn i izložiće ih na posebnom kutku koji će se zvati „Paviljon kreativnosti“, koji će dočekati i ostvarivanja iz drugih zemalja, kao što su „Albanija, Bosna i Hercegovina, Francuska i Turska.
Važnost ove aktivnosti ima mnogo aspekata: kao prvo ekonomskih, koji omogućava ženama da ispune svoje osnovne životne potrebe preko njihovih zanatskih radova; kao drugo kulturnih, kako bi dali zanatu i tradicionalnim vrednostima više vrednosti i savremene kreativnosti; kao i društveni aspekat, pošto mi smatramo da je zanat jedan od umetničkih sektora koji ujedinjuje ljude zbog zajedničkih sećanja i načina života“, rekla je Lila Skarveli, Rukovodilac Tima u „Kultura za sve“. „Znači, mi mnogo insistiramo da kulturi na Kosovu damo svoju socijalnu i ekonomsku ulogu kao u svakom drugom mestu i, na osnovu procena koje smo izvršili za zanatstvo i kreativnu industriju na Kosovu, mi mislimo da je ovo veoma obećavajući sektor koji vredi da se promoviše i podržava“.
Jedan izabrani broj učesnica sa ove izložbe će učestvovati biti deo studijske posete u Parizu, pre kraja ove godine.
Cilj projekta „Kultura za sve“ je povećanje razvoja kulturnog sektora na Kosovu, s ciljem socijalnog i ekonomskog razvoja zemlje.