Lobi za rodnu jednakost održao drugi sastanak u 2019. godini

Više od 50 članica Lobija za rodnu jednakost na Kosovu (Lobi), okupile su se na drugom sastanku za 2019. godinu, koji je održan danas 22. novembra

Sastanak je otpočet diskusijom oko parlamentarnih izbora 6. oktobra, navodeći kao pozitivnu činjenicu da je na ovim izborima zabeležen veliki broj žena koje su stekle stolicu u Parlamentu, bez rodne kvote. Prisutne su diskutovale o uspehu kampanje MŽK-a „Glasaj za više žena u Parlamentu“, koja je realizovana na terenu od 25-29. septembra, uz podršku Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu.

Prevremeni izbori su doneli izuzetno veliku pobedu, 26 žena je pobedilo, bez rodne kvote, a za to treba da zahvalimo svakoj od vas, jer svaka od vas se angažovala na jačanju i pružanju podrške ženama. Ova godina bila je godina solidarnosti“, bile su uvodne reči Igballe Rogova, izvršne direktorke MŽK-a.

Članovi Lobija iz Vitine, Peći, Vučitrna, Dragaša, Novog Brda, Gnjilana i Obilića, podelili su zajedno iskustva iz gore pomenute kampanje. Prisutni su diskutovali o utiscima rada od vrata do vrata sa građanima i izraženoj želji muškaraca da glasaju za više žena u parlamentu.

Odbornica Arijeta Skeraj iz Dragaša he govoreći o solidarnosti među ženama, istakla da „Pored toga što smo lobirali da se glasa za više žena u Parlamentu, mi smo podelile i informacije kako se glasa. Iako smo Luljeta Berisha i ja u različitim partijama, ja sam lobirala za Luljetu, i tako smo uvek podržavale jedna-drugu“.

I Shemisje Seferi iz NVO Alma iz Peći je ocenila dostignuća ove kampanje.

„Lobiranje koje smo izvršili je bilo toliko razložno, da su sve one partije koje su bile u utrci došle da sarađuju sa nama. Sve su bile zainteresovane kakvu ćemo kampanju voditi“, rekla je ona.

Zajedno se diskutovalo i o nepoštovanju Zakona o ravnopravnosti polova (ZRP), kako od političkih partija, tako i od strane institucija. Tužba ombudsmana protiv Centralne izborne komisije (CIK) ocenjena je kao podstrek političkim partijama da sprovode ovaj zakon.

U nastavku je Selvie Rexhepi, potpredsednica opštine Klokot, pozdravila je prisutne poezijom „Istinska prijateljica“, koja je posvećena Lobija.

Lobi je uz tebe gad život se sruši,

Uz tebe je kada te sreća zaboravi,

Lobije uz tebe kada ne koračaš,

Sve su uz tebe kada ti duša plače,

Lobi je uz tebe kada ti se nade sruše,

Lobi je uz tebe kada snovi ti se završe,

Opet je uz tebe kad postaneš hrabra,

Lobi je uz tebe kada tražiš spas,

Lobi je uz tebe kada pobediš,

Uvek uz tebe, koračaj ne staj,

Jer si zaslužila!

Takođe, prisutne su imale mogućnost da preko kupovine knjige „Dnevnik jedne kosovske žene“ , aktivistkinje Sevdije Ahmeti, doprinesu obrazovanju devojaka preko fonda za stipendije.

Na kraju sastanka je podeljena informacija da će se Godišnji sastanak članica MŽK održati 7. decembra 2019. godine.

Ovaj sastanak Lobija podržala je Austrijska agencija za razvoj (ADA).