„Marširamo, ne slavimo“ je naišao na veliku podršku, ovogodišnji 8. mart zahteva osnaživanje rodne ravnopravnosti 

 Žene ne odmaraju ni nedeljama“, bila je jedna od mnogih parola u rukama aktivista koji su u nedelju 8.marta marširali za prava žena i devojaka na Kosovu. 

Trg „Zahir Pajaziti“ u Prištini bio je tačka sastajanja kolektiva „Marširamo, ne slavimo“ koji petu godinu zaredom Međunarodni dan žena, 8.mart obeležava protestnim maršem. 

Mreža žena Kosova (MŽK) kao i svake godine se pridružila ovom maršu, koji je našao podršku i u gradovima, Mitrovica i Uroševac. 

Stotinu građana u Prištini je maršovalo sa trga „Zahir Pajaziti“ prolazeći pored Glavne banke Kosova, Opštine Priština do Vlade/Parlamenta Kosova. 

„Sa maramom ili bez marame, ja svoj posao radim„Ne diraj mi moje!“Neću cvećehoću ugovor o radu“, bili su neki od izreka koje je uzvikivao kolektiv, pozivajući društvo da se mobilizuje protiv nejednakosti i iskorišćavanja u radu, javnoj i privatnoj sferi, protiv represivnog patrijarhalnog sistema, kao i protiv svake nepravde koja se čini nad ženama i devojkama. 

 Aktivistkinja Xhejrane Lokaj (Džejrane Ljokaj) pročitala je zahteve marša, rekavši da je svesna diskriminacije sa kojom se žene suočavaju u svakoj sferi života.  

Podsećajući se da je samo 13.7% žena zaposleno na Kosovu, štaviše, čak i kada su zaposlene, žene i dalje imaju niže pozicije, manje se plaćaju za isti rad od muškaraca, izložene su seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji i otpuštanju sa posla, na maršu se od Vlade zahtevalo sledeće

  • Socijalna politika koja osnažuje rodnu ravnopravnost i socijalnu pravdu;  
  • Roditeljski dopust treba da bude jednak za oba roda i da dalje bude u okviru zakona o radu;  
  • Da se kontroliše neformalna ekonomija u kojoj žene i muškarci imaju strašne radne uslove;  
  • Seksualno uznemiravanje treba da se tretira ozbiljno;  
  • Sigurnost u radu za radnike i radnice iz svih sektora;  
  • Zdravstveno osiguranje za sve, bez obzira na to da li imamo mogućnosti da radimo ili ne!  
  • 40 radnih sati nedeljno, nijedan sat više bez dodatnog plaćanja!  
  • Unapređenje prava radnika/ica primenom kolektivnih ugovora na sektorskom i nacionalnom nivou;   
  • Minimalna dostojanstvena plata za svaku građanku i građanina Republike Kosova;  
  • Dostojanstven tretman svih i svakoga, bez obzira na rod, rasu, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju, klasu, jezik, sposobnost, religiju, dob, prebivalište i bilo koji drugi individualni ili društveni identitet.  

Kliknite OVDE da pogledate snimak sa  Marširamone slavimo“.