Medica Kosova nastavlja angažovanje za preživele od seksualnog nasilja

Dana 22. decembra 2017. godine, u Đakovici, Medica Kosova je preko okruglog stola “Podrška preživelim da se olakša proces priznavanja njihovog statusa – AKO NE MI, KO ĆE DRUGI?”, uspešno je okončala još jedan projekat uz podršku za bolji život za preživele od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.
Zahvaljujući višegodišnjem partnerstvu sa fonadicjom Kvinna till Kvinna, u cilju da im se garantuje održiv put za podršku preživelim, Medica Kosova je ostvarila projekat “Implementacija integrisanog pristupa zakonu za preživele od seksualnog nasilja tokom rata“. O projektu su govorili Veprore Shehu, izvršni direktor Medica Kosova i Yllka Soba, službenik programa na Kosovu za fondaciju Kvinna till Kvinna. Diskusiju je pozdravio i Ardian Gjini, novi gradonačelnik opštine Đakovice.
Pored toga, Igballe Rogova, izvršni direktor Mreže žena Kosova, je između ostalog pomenula zajedničko zagovaranje kao snažno sredstvo da se pogura proces priznavanja. U međuvremenu, za medijsku kampanju “Trak svetlosti” za osvešćivanje društva za podršku preživelim seksualnog nasilja govorila je Elvana Shala, ambasador dobre volje u Međunarodnom komitetu za ljudska prava i ujedno autor kampanje.