Akcija za majke i decu

Opština:

Priština

Delatnost:

Zdravlje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Humanitarna pomoč

Misija:

Misija Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (Akcija za majke i decu) je poboljšsanje zdravlja majki i dece na Kosovu kroz jačanje sistema zdravstvene zaštite za majke i decu

Godina osnivanja:

2013

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Obrazovni programi, programi podrške i pomoći, istraživački i zagovarački programi

Tel:

+383 (0) 49 111 962; +383 (0) 38 748 309

Adresa -sr:

Ul. Perandori Dioklecian, br. 14, Tophane, Priština

E-Mail:

info@amchealth.org

Initiatives:

Vlorian Molliqaj