Arta

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Humanitarna pomoč,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Misija organizacije Arta je ekonomsko osnaživanje kroz stručno usavršavanje zanatskih radova, kurseve krojenja i ručni rad. Obrazovanje kroz kurseve računara, kurseve stranih jezika, seminare o pravima žena, itd.

Godina osnivanja:

2005

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Direktno uključenje žena u ručni rad a zatim prodaja radova; pružanje mogućnosti zapošljavanja žena.

Tel:

+383 (0)44 315 794

Adresa -sr:

Vetërniku 1, Behar Begolli, br. 23, Priština

E-Mail:

ojq-arta@hotmail.com

Initiatives:

Hafije Qyqalla