Arta

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Ndihmë Humanitare,Fuqizim politik, Femrat në vendim-marrje

Misioni:

Misioni i organizatës Arta është fuqizimi ekonomik i gruas Kosovare përmes aftesimi profesional të artizanateve, kursit të rrobaqepësisë dhe punë dore. Edukime tjera përmes kurseve të kompjuterit, kursit të gjuheve të huaja, seminare mbi të drejtat e grave etj.

Viti i themelimit:

2005

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Nëpërmjet përfshirjes direkte të grave në punë dore dhe më pas shitjen e tyre; ofrimi i mundësive për punësimin e grave.

Telefoni:

+383 (0) 44 315 794

Adresa -sq:

Rr. Vetërniku 1, Behar Begolli, Nr. 23, Prishtinë

E-Mail:

ojq-arta@hotmail.com

Initiatives:

Hafije Qyqalla