Qendra e Gruas „ATO“

Opština:

Vučitrn

Delatnost:

Rodna ravnopravnost,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija Qendra e Gruas "ATO" (Ženski centra "ATO") je da zaštiti prava žena u opštini Vučitrna, kao i da poboljša položaj žene u društvenom, ekonomskom, obrazovnom i zdravstvenom životu. Ovi ciljevi će se ostvariti bliskom saradnjom sa ženama i devojkama kao u urbanim tako i u ruralnim sredinama kroz razne obuke i seminare i zagovaranja u relevatnim institucijama

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Žene, devojke i deca

Aktivnosti:

Omogućujući različite obuke i seminare

Tel:

+383 (0) 44 332 558

Adresa -sr:

Wesli Clark bb, Vučitrn

E-Mail:

qendraegruas_ato@hotmail.com; fikrieferizi@hotmail.com

Initiatives:

Fikrije Ferizi