Qendra e Gruas “ATO”

Komuna:

Vushtrri

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Barazi Gjinore

Misioni:

Misioni i Qendrës së Gruas "ATO" është të mbëroj të drejtat e grave në komunën e Vushtrris, si dhe të përmirësoj pozitës e gruas në jetën shoqërore, ekonomike, arsimore dhe shëndetësore. Këto qëllime do të realizohen duke bashkpunuar ngusht me grate dhe vajzat si në vende urbane ashtu edhe vende rurale përmes trajnimeve dhe seminareve të ndryshme si dhe avokimit tek institucione përkatëse.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Gratë, vajzat dhe fëmijët

Aktivitetet:

Duke mundësuar trajnime dhe seminare të ndryshme

Telefoni:

+383 (0) 44 332 558

Adresa -sq:

Rr. Wesli Clark Pn, Vushtrri

E-Mail:

qendraegruas_ato@hotmail.com fikrieferizi@hotmail.com

Initiatives:

Fikrije Ferizi