Aureola

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Rodna ravnopravnost,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju

Misija:

Saradnja sa partnerima i zajednicama radi ekonomskog osnaživanja žena i jednakih mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i odlučivanje i njihovog učešća u razvoju demokratskog društva. Ovo će se postići kroz informisanje, istraživanje, različitih obuka, zagovaranje i lobiranje, umrežavanje i partnerstva, izgradnju kapaciteta i pružanje usluga.

Godina osnivanja:

1996

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Informisanje, zagovaranje, razne obuke kako bi se omogućilo učešće žena u društvu.

Tel:

+383 (0) 44 502 578; +383 (0) 44 282 981; +383 (0) 38 600 379

Adresa -sr:

Kompleksi Avalla, B/l, br. 4, Priština

E-Mail:

aureola.p95@gmail.com Sanije.grajcevci@gmail.com

Initiatives:

Sanije Grajçevci